Graafisen alan sanasto

Tuntuuko joskus siltä, että painotaloissa on ihan oma slanginsa? Eipä hätää – tältä sivulta voit tarkistaa yleisimmät painokielen termit.


Aihiolakkaus

Lakkausmenetelmä, jossa lakattavat alueet ovat painoaihion mukaisia. Esimerkiksi lakkakerros tehdään kohdistetusti vain kuvien päälle tai sivulle täysin omana kuvionaan.

Arkkipaino

Painotalo, jossa käytetään pieniin ja keskisuuriin painoksiin, mutta laajaan kokovalikoimaan soveltuvia arkkipainokoneita.

ASCII

Tiedostomuoto, jossa teksti on puhtaassa merkkimuodossa ilman ohjelmakohtaisia ohjauskoodeja, esim. kursivointia jne. (American Stardard Code for Information).

Asemointi

  1. Ilmoitus- ja sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen kokonaisuudeksi lopullisille kohdilleen luonnoksen mukaan.
  2. Arkkiasemointi eli painotuotteen sivujen sijoittaminen sellaisenaan järjestykseen, että ne taitettaessa seuraavat toisiaan oikeassa järjestyksessä.

Bittikarttakuva

Bitmap Image/Graphic. Kuva tai muu grafiikka, joka koostuu ainoastaan pikseleistä, eikä vektoriobjekteista.

Banderolli

Vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen tai suuri mainoskangas, joka asetetaan kadun yläpuolelle.

Blokkiliimaus

Paperiarkkien liimaus nippuihin. Esimerkiksi muistilehtiö, jossa on 50 arkkia/blokki.

Bulkki

Paperin tiheyden käänteisarvo, nk. ominaistilavuus. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2; hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3; taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

Cyan, syaani

Neliväripainatuksen syaani väri, kutsutaan myös siniseksi.

CMYK -värit eli prosessivärit

Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta). Katso myös PMS.

Dispersiolakka

Painokoneella ajettava ympäristöystävällinen vesilakka, joka antaa hyvän lakkapinnan. Lakka voi olla kiiltävä-, matta- tai SoftTouch -pintainen.

DPI, Dots Per Inch

Pisteteiden lukumäärä tuumalla. Tulostusprosessissa käytetyn tulostustarkkuuden mittayksikkö ilmaistuna siten, kuinka monta pistettä (eli kuinka tarkasti) tulostusprosessi tulostaa yhden tuuman matkalle. Tätä mittayksikköä käytetään usein myös kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen jota tulisi ilmaista mitalla Ppi (Pixels Per Inch), mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.

Dummy

Valmiin painotuotteen paperimalli, joka on valmistettu tuotteeseen valitusta paperista. Sen koko vastaa tuotteen lopullista kokoa ja laajuutta.

Elektrofotografia

Sähköisesti varatun puolijohdepinnan valoherkkyyteen ja valottamiseen perustuva kopiointi- ja tulostusmenetelmä. Digitaalisen painamisen perustekniikka.

Elinkaari, life cycle

Tuotteen eri vaiheet "kehdosta hautaan", sisältää tyypillisimmillään mm. seuraavat vaiheet: raaka-aineiden hankinta, materiaalien, osien ja komponenttien valmistus, lopputuotteen valmistus, jakelu, käyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätteen loppusijoitus.

Embedded

Upotettu, sisällytetty mukaan.

  1. Käytettyjen fonttien upottaminen/sisällyttäminen painotuotteesta tehtyyn PDF-tiedostoon PDF-tiedoston luontivaiheessa.
  2. Esim. InDesign-dokumentissa käytettyjen kuva- ja/tai logo-tiedostojen upottaminen/sisällyttäminen itse InDesign-dokumenttiin.

EPS

Encapsulated PostScript, tiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä PostScript-informaatiota toisesta ohjelmasta toiseen. Esim. vektorimuotoinen logo voi olla EPS-tiedosto kun se sijoitetaan esim. taitto-ohjelmaan.

Erikoisvärit

Erisävyisiä lisä- tai koristevärejä, joita käytetään perusvärien lisäksi tai asemesta. Katso PMS.

Foliointi

Ohuen metallikalvon kiinnittäminen paperille tai kartongille puristamalla kuumennettua foliolaattaa vasten. Esimerkiksi kiiltävä kultafoliointi. Folioväreinä on todella monia vaihtoehtoja perinteisten kulta- ja hopeafolioinnin lisäksi.

Fontti

  1. Kts. Kirjasinleikkaus.
  2. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje -tiedosto.

FTP

File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla. Internetissä yleisesti käytössä oleva tiedoston/tiedostojen siirtotapa. FTP-siirrossa käytetään usein ns. FTP-ohjelmaa. Monet FTP-ohjelmat ovat ilmaisia (Freeware).

GCR

Gray Component Replacement. Harmaan/neutraalin komponentin korvaaminen. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan osaa syaanista, keltaisesta ja magentasta osaväristä kuvan tietyillä värillisillä alueilla sekä myös kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä. GCR-värierottelutapaa käytetään yleisesti sanomalehtipainatuksessa.

Grammapaino

Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m²). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

Harmaatasapaino

Kolmen värillisen osavärin keskinäinen suhde, joka muodostaa värittömän harmaasävyn.

Harvaresoluutiokuva

Värinäytön yksityiskohtien toistokykyyn riittävä asemointiapukuva.

Heijastuskyky

Paperin tai kartongin kyky heijastaa valoa; kiillon mitta.

Hiuslinja

Aineistoissa voidaan käyttää ohuita hiuslinjoja. Hiuslinjan paksuus määräytyy kuitenkin tulostusresoluution mukaan, joten turvallisempi tapa on määrittää linjan paksuus pisteinä.

Häivytys

Rasterikuvan reunojen pehmeästi tapahtuva sävyn vaaleneminen, rasteripistekoon asteittainen pieneneminen.

ICC

Lyhenne kansainvälisestä väri-konsortiosta, joka on määritellyt menetelmät, joilla kuvataan laiteriippuvien ja -riippumattomien värinesitysmuotojen laskentatapa.

ICC-profiili

Tiedosto, jonka avulla kerrotaan jonkin laitteen (esim. skanneri, näyttö, tulostin, painokone) värintoisto-ominaisuudet ICC-yhteensopivalle ohjelmalle (esim. kuvankäsittelyohjelmalle).

ISBN

Kirjan kansainvälinen standardinumero.

ISO, International Organization for Standardization.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jossa toimii tekninen komitea TC 207 Environmental Management, jonka alakomiteoissa valmistellaan standardeja viidellä osa-alueella: ympäristöjärjestelmät, ympäristöauditointi, ympäristömerkinnät, ympäristönsuojelun tason arviointi ja elinkaariarviointi.

ISSN

Aikakausjulkaisujen kansainvälinen standardinumero.

JPEG

Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon. Voidaan määritellä ns. Quality-arvo, mitä pienempi sitä pienempi tiedostokoko mutta samalla kuvan laatu heikkenee merkittävästi.

Jälkikäsittely, viimeistely

Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle, esimerkiksi leikkaus, taitto, stiftaus, liimaus, perforointi, stanssaus jne.

Jäykkyys

Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyyden kanssa.

Kalibrointi

Säätömenetelmä, jossa säädöt perustuvat standardoituun tai virallisesti tarkastettuun vertailukohteeseen tai menetelmään.

Kapiteelinauha

Kirjan selustan yläreunaan ommeltu puuvilla- tai silkkinauha.

Karheus

Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

Kartonki

Paksuhko kankea paperi, joka valmistetaan useimmiten monikerroksisena ja käytetään yleisimmin pakkauksissa (neliömassa 170 - 600 g/m2).

Kaseeraus

Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kellastuminen

Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

Keräyspaperi

Se osa jätepaperista, joka voidaan kerätä ja käyttää uudelleen. Keräyspaperiin ei siis lasketa esim. pehmopapereita. Teollisuudessa sisäisesti kiertävä paperi ei kuulu keräyspaperiin.

Keskisävyt, midtones

Valokuvan tai sävykuvan keskisävyt eli sävyalue kuvassa, joka käsittää kuvasta sävyt alkaen n. 30%:sta päättyen n. 70%:iin.

Kevyesti päällystetty paperi

Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

Kiilto

  1. Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.
  2. Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

Kirjasimet

Kirjaimet, numerot ja erilaiset erikoismerkit.

Kluutti

Kovitettua kangasta, jota käytetään kirjan kansien päällysteenä.

Kohopainanta

Preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tai kuvio tulevat näkyviin kohokuvina. Voi olla kompakti tai outline.

Kohopaino

Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjaimista ja kuvalaatoista.

Kolmiväriharmaa

Kolmen värillisen osavärin ne keskinäiset suhteet, jotka muodostavat päällekkäispainatuksessa harmaasävyn.

Kompakti

Tasainen rasteroimaton väripinta. Esim. 100% musta.

Kontrasti

Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Kova kansi

Jäykkä, eri tavoin päällystetty kansi, joka liimataan painettujen arkkien selkään erillisen kankaan, krepin tai paperin kanssa.

Kuitusuunta

Paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

Kultainen leikkaus

Yli 2 500 vuotta vanha suhdejärjestelmä, jonka suhdeasteikko on 3:5, 5:8, 8:13 jne.

Kuultopaperi

Läpinäkyvä erikoispaperi.

Kuumaliimaus, Hot-Melt

Sidontatapa, jossa arkit ja kansi kiinnitetään toisiinsa selästään koneella ilman lankaa.

Laajuus

Kirjan tai muun painotuotteen sivumäärä.

Lakkaus

Painetun pinnan tai sen osien, kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi.

Laminointi

Paperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Lankanidonta

Taitettujen arkkien sidonta ompelemalla.

Lay-out

Asettelumalli, luonnos, painotuotteen taiteellinen sommitelma, "leiska".

Leikkausvara, bleed

Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Levytulostus

Kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen suoraan painolevylle, CtP.

Liimanidonta

Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella pehmeisiin kansiin.

Liimasidonta

Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin.

Liimaus

Paperipinnan tai massan käsittely liima-aineella; lisää lujuutta ja pienentää imukykyä.

Liitteistys

Painotuotteen sisään tai pussiin erikseen lisättävät erityyppiset liitteet.

Linjatiheys

Rasteripisteiden lukumäärä ilmoitetulla matkalla esim. linjaa/cm (Lpc = lines per centimeter, Lpi = Lines per inch).

Lisäävä värinmuodostus

Värien muodostuminen sekoittamalla värillisiä valonlähteitä, esim. kolmen päävärin yhdistelmä on valkoinen, esim. RGB.

Lisäväri

Yleensä mustan värin lisäksi kaytettävä koristeväri. Voi olla PMS tai prosessiväri.

Magenta

Neliväripainatuksen punainen, "marjapuuronpunainen" jonka päälle yleensä painetaan keltainen väri, kun halutaan lämmin punainen sävy.

Marginaali

Säännöllinen, painamaton alue tekstin ja kuvien ympärillä.

Mattalakka

Himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi

Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mattapaperi

Himmeäksi kiillotettu paperi.

Moiré

Moaree on painovirhe, jossa kuvaan muodostuu häiritsevä läike. Johtuu yleensä kun uudelleen rasteroidaan jo ennestään rasteroitua kuvaa.

Mustavalkokuva

Yleensä paperille tai muoville mustavalkonegatiivista valotettu kuva tai yhdellä värillä, yleensä mustalla, esitetty sävykuva.

Mustesuihku, Ink-Jet

Väriainesuihkun sähköiseen ohjaamiseen perustuva tekniikka.

Negateksti

Esim. valkoinen teksti mustalla pohjalla tai väripohjalla.

Neliömassa

Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

Nidonta, pehmeäkansinidonta

Kirjan kokoaminen ja valmistaminen pehmeisiin kansiin.

Nuuttaus

Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

Offset

Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.

Offsetlakka

Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaperi

Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Offset-arkkipainokone

Yleensä laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Oikoluku

Tarkistus jossa vedosta verrataan alkuperäiseen käsikirjoitukseen ja tarkistetaan oikeellisuus ja kuvien oikea sijoitus.

Opasiteetti

Paperin läpinäkymättömyyden mitta; läpinäkymättömällä paperilla on korkea opasiteetti.

Osavärit

Värit, joita eri suhteissa yhdistelemällä voidaan tuottaa suuria määriä värisävyjä esim. väritelevision punainen, vihreä ja sininen (RGB) tai neliväripainatuksen syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK).

Osoitteistus

Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä tai usein excel-tiedostosta.

Outline

Kirjaimen modifiointi, jossa kirjaimen konttuuri, ääriviiva, asettuu kirjaimen reunan ulkopuolelle.

Painopinnanvalmistus

Sisältää kaiken sen toiminnan joka tapahtuu ennen painamista tai ennen arkkiasemointia.

Painos

Yhdellä kertaa valmistettava painotuote-erä.

Paksuus

Paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni=1/1000 mm).

Palsta

Vakioleveyteen ladottu tekstikokonaisuus.

Palstamillimetri

Yksi millimetri yhdellä palstalla. Käytetään ilmoitus hinnoittelussa. Esimerkiksi 2 x 100 pmm on kahdella palstalla 10 sentin korkuinen mainos, yhteensä 200 pmm.

Pantone

Lisävärijärjestelmä, kts. PMS, Lisäväri.

Paperikoot

Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.

PDF, Portable Document Format

PDF on Adoben kehittämä PostScript -kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton, vrt. PostScript.

Pehmeät kannet

Taipuisat yksinkertaiset kannet, joita käytetään pääasiassa liimanidonnassa tai stiftauksessa.

Perforointi

Paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti repäisylinjaa pitkin.

Pikseli

Kuvan pienin yksittäinen osa. Digitaalinen bittikarttamuotoinen kuva koostuu pikseleistä. Myös näyttöjen, digikameroiden ja skannereiden tarkkuudessa käytetty mittayksikkö.

Piste

Mittayksikkö kirjapainossa, 1 piste = 0,376 mm, ilmaistaan normaalisti kirjasimen koko (kirjasimen korkeus), rivien välinen etäisyys korkeussuunnassa (rivinvälistys) sekä viivojen (linjojen) paksuus. kts. Typografinen mitta, Pica.

Plaano

Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

PMS, Pantone Matching System

Yksi tärkeimpiä ja käyttökelpoisempia värimääritystekniikoita on niin sanottu Pantone -järjestelmä. Pantone-järjestelmää käytetään vain lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin väripinta painetaan siten, että väripinta on kompakti ja painoväri juuri halutun värinen ja sävyinen. Ks. myös CMYK-värit.

Postitaitto

Suurikokoisen tabloid-tuotteen ylimääräinen taitto postijakelua varten.

PostScript, PS

PostScript on pakkaamaton tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille, vrt. PDF. Tiedostomuoto .ps.

Ppi, Pixels per inch

Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta kuvalle, käytännöksi on kuitenkin muodostunut ilmaisu Dpi.

Preeglaus

Painanta, jossa kirjaimet tai kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

Prepress, repro

Painamista edeltävät toimenpiteet.

Priimapuoli

Arkin se puoli, jolla on arkin ensimmäinen sivu, vrt. sekundapuoli.

Prosessivärit

Process Colors. Kutsutaan myös nimellä 4-väri. Tällä tarkoitetaan koko värialan painamista neljällä osavärillä käyttämällä painettaessa neljää eri osavärin käsittävää painolevyä. Jokaiselle osavärille on oma painolevynsä; syaanille, magentalle, keltaiselle ja mustalle, kts CMYK.

Puhtaaksileikkaus

Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa painamisen tai sidontatyön aikana.

Rajaus

Kuva rajataan taittoon sopivaksi, jolloin esim. Reunamarginaalit jäävät pois. Photoshopissa kuvan rajaamiseen käytetään yleensä Rajaa-työkalua (Crop). Kuvan rajaaminen onnistuu myös grafiikka- tai taitto-ohjelmassa.

Rasteri

Kirjapainotekniikassa menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina tai eri tiheyksisinä pisteinä. Rasteri voidaan muodostaa amplitudimoduloidusti (AM) tai stokastisesti (FM).

Rasterikulma

Painetuissa rasterikuvissa rasterilinjojen kulma, esim. musta väri 45°. Monivärisissä kuvissa eri osavärien kulmat asetetaan eri kulmiin, esim Cyan 105°, Magenta 75°, Yellow 90° ja Musta 45°.

Rasteritiheys

Määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen, ilmaistaan yleensä mittayksiköllä linjaa tuumalle (lpi) tai linjaa senttimetrille (lpc).

Repäisylujuus

Paperin mekaaninen ominaisuus, repimiseen tarvittava voima.

Resoluutio

Lukutarkkuus eli vierekkäisten tai toisiaan seuraavien lukupisteiden määrä ilmoitetulla matkalla, kts. Ppi, Lpi, Dpi.

RGB

Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen), kts. lisäävä värinmuodostus.

Riviväli

Kahden tekstirivin välimitta, ilmoitetaan pisteinä.

Sekundapuoli

Priimapuolen vastakkaispuoli.

Sidonta

Kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin.

Siistaus

Puhdistusprosessi, jossa keräyspaperista erotetaan epäpuhtaudet, kuten painovärit ja muovit. Siistauksessa syntyy painovärilietettä ja lajittelujätettä, josta suurin osa on mahdollista polttaa energiaksi.

Sileys

Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

Sisäänpisto

Valmiin painotuotteen sisään jälkikäteen lisättävä liite, jota ei liimata eikä sidota.

Sivunvalmistus

Sivun tai sivujen valmistaminen suunnitelluista teksteistä, kuvista ja muista elementeistä.

Sivutaitto

Valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen.

Skannaus

Tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan (skanneri) avulla digitaaliseen muotoon.

Skanneri

Originaalikuvaa määrätyssä järjestyksessä pilseleittäin lukeva laite, kts. Skannaus, Rumpuskanneri, Tasoskanneri.

Sopimusvedos

Teksti- tai värivedos, jota käytetään mallina lopputuotetta hyväksyttäessä.

Sormilovetus

Kirjan tai kirjasen ulkoreunaan tehty lovi, joka helpottaa avaamista.

Spottiväri, kohdeväri, lisäväri

Spottivärierotteluja käytetään kun halutaan käyttää vain muutamaa väriä tehosteina, esimerkiksi liikemerkeissä, logoissa tai yritysgrafiikassa.

Stanssaus

Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftaus

Hakassidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin useimmiten sarjanitomakoneella.

Suurennussuhde

Kuvaoriginaalin ja siitä tehdyn painokuvan kokojen suhde.

Syaani, cyan

Nelivärisarjan syaani painoväri, kutsutaan myös siniseksi.

Syvätä

Tehdä kuvalle tai ilmoituksen jollekin elementille ns. syväyspolku (clipping path). Kts. syväyspolku.

Syväyspolku

Clipping path. Vektorimaski, joka peittää esim. kuvasta taustan tai muita kuvassa olevia kohteita. Syväyspolkua käytetään yleensä poistamaan kuvan tausta (tekemään se läpinäkyväksi). Näin ilmoitukseen voidaan sijoittaa kuva siten, että kuvassa näkyy vain kohde/tuote, eikä kuvan taustaa ollenkaan.

Tabloidi

Sivukoko, joka on puolet tavallisesta sanomalehtikoosta eli noin 40 cm korkea ja 27 cm leveä.

Taidepainopaperi

Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- tai mattapintaisista paperilaaduista.

Taittaminen

Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

TIF, TIFF

Tag Image File Format. Yleinen kuvien tallennukseen käytetty tiedostomuoto.

Tulostusresoluutio

Tulostuslaitteen tarkkuus, joka ilmoitetaan kuva-alkioiden eli pikselien lukumääränä ilmoitetulla matkalla, esim. dpi tai pistettä sentillä.

Tumma pää

Kuvan tummin sävy.

Typografia

Tarkoittaa laajasti ottaen painetun sivun muotoilua, eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä muotoja. Typografia määrittelee myös eri tekstityyppien käytön.

Täysresoluutiokuva

Painojäljen yksityiskohtien toistokyvyn mukainen lopullinen kuva.

UCR

Undercolor Removal. Alivärin poisto. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä sekä kuvan tummassa päässä (siis sellaisissa sävyissä, joissa on yhtä paljon syaania, magentaa sekä keltaista). Käytännössä UCR vaikuttaa eniten vain kuvan tummaan päähän.

Uusiopaperi

Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

UV-lakka

Ultraviolettivalolla kuivatettava kirkaspintainen lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.

Vaalea pää

Kuvan vaalein sävy.

Vaaleus

Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

Vedos

Painotyötä vastaava tuloste, jonka tulisi vastata mahdollisimman tarkasti lopullista painotuotetta.

Vedostus

Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen tarkistusta varten.

Vektorointi

  1. Tekstien vektoroiminen eli tekstien muuntaminen poluiksi. Tekstin vektorointikäsky löytyy DtP-ohjelmissa yleensä jollakin seuraavista nimistä: Convert To Curves, Muunna Poluiksi, Muunna Ääriviivoiksi, Muunna Viivoiksi, Convert To Outlines, Convert Text To Outlines, Conert to Paths
  2. Kuvan tai logon vektoroiminen resoluutioriippumattomaan skaalattavaan vektorigrafiikkamuotoon. Esim. bittikarttamuotoinen skannattu logo voidaan vektoroida esim. Adobe Streamline -ohjelmassa vektorimuotoon. Tällöin logoa voi skaalata ilmoituksessa tarvittaessa rajattomasti.

Viivakuva

Kuva, joka ei sisällä sävyjä esim. piirros tai kaavio, vrt. Sävykuva.

Värierottelu

Värillisen kuvaoriginaalin osavärien erottelu neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta Y = keltainen, K = musta) neliväripainokoneelle sopivaksi sekä kuvan värien säätäminen siten, että se toistuu originaalin kaltaisena valitulla paperilla.

Värikorjailu

Korjailua, jolla vaikutetaan kuvan väreihin.

Värinhallinta

Kuvanlukulaitteiston, värivedostuksen, näyttöpäätekuvien ja värierottelulaskennan hallittava kalibrointi- ja säätöjärjestelmäkokonaisuus.

Ympäristömerkki

Sertifiointilaitoksen myöntämä tunnustus tuotteen ympäristöystävällisyydestä (esim. Joutsenmerkki).

ZIP

Yleinen pakkausformaatti datan tiivistämiseen.

 

Lähteet:

Hämeen Kirjapaino Oy
Print&Media