Arvot näkyvät arjessamme

| 6.2.2019

 

Jos meidän pitäisi kuvailla tapaamme toimia, päätyisimme puhumaan arvoistamme. Ne raamittavat työmme laatua ja kertovat siitä, mitä edustamme ja millaisia haluamme olla. Siispä, puhutaan arvoistamme nyt.

Pyrimme olemaan joka päivä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luottamuksen arvoisia. Sama pätee luottamukseen työkavereiden kesken. Jos lupaamme jotain, pidämme siitä kiinni ja toimimme sovitun mukaisesti. Jos asiat menevät pieleen, tuomme sen esiin ja keskitymme ratkaisemaan ongelman, emme paisuttele sitä. Tästä päästäänkin ensimmäiseen arvoomme: Toimimme rehellisesti ja luotettavasti”. Kumppanuus vaatii aitoa, rehellistä ja luotettavaa toimintaa. Siksi puhumme asioista avoimesti ja rakentavasti.

Meitä ajaa eteenpäin halu menestyä. Menestyminen vaatii sitä, että pidämme katseen väsymättä horisontissa ja kuuntelemme aidosti asiakkaitamme. Kun etsimme aktiivisesti keinoja ratkaistaksemme asiakkaidemme päivittäisiä haasteita, joudumme aika ajoin uusien tilanteiden ja haasteiden eteen. Asiakkaamme ovatkin tästä syystä tärkein kehitysosastomme: kun asiakas uskaltaa vaatia, me kehitymme. ”Osaamme, kehitymme ja innovoimme” on toinen arvomme. Kehitämme omaa osaamistamme ja omia prosessejamme jatkuvasti. Tulokset näkyvät: olemme innovoineet yhdessä asiakkaidemme kanssa huikean SmartHub -markkinointiportaalin, jolla voimme viedä asiakkaidemme markkinoinnin palveluita aivan uudelle tasolle. Ja kehitys tietenkin jatkuu koko ajan!

Meille laadukas toiminta ja vastuullisuus ovat ehdottoman tärkeitä jokaisen tuotteen kohdalla ja jokaisessa toimenpiteessä. Yrityksemme luottaa pitkäjänteiseen työhön, olemmehan perheyritys ja toimineet alalla jo pian 97 vuotta. Kolmas arvomme kumpuaa juuri tästä: ”Arvostamme jatkuvuutta ja vastuullisuutta”. Yksi esimerkki vastuullisuudesta on se, että olemme panostaneet 100-prosenttisesti hiilineutraaleihin painotuotteisiin, sillä arvostamme ympäristöämme ja haluamme kantaa vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta.

Kun luottamus, kehittymisinto, vastuullisuus ja laatu ovat kunnossa, sitoutumiselle on kantava pohja. Se johtaa hedelmälliseen yhteistyöhön ja aitoon kumppanuuteen. Neljäs ja viimeinen arvomme kuuluu: ”Sitoudumme asiakkaisiimme ja työkavereihimme”. Ja se jos mikä johtaa kehitykseen, mistä kaikki hyötyvät.

Neljä ydinarvoamme kertovat siitä, keitä me olemme ja kuinka me teemme työmme. Käytäntöön laitettuna meidän arvomme hyödyttävät myös muita: kumppaneitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Tuomme tämän esille siksi, koska meitä oikeasti kiinnostaa, miten me hoidamme oman osuutemme kokonaisuudessa, jota kutsutaan työksi – siihen pyrimme.

Arvot näkyvät arjessamme.

 


Miika Haavisto

Miika työskentelee Hämeen Kirjapainolla toimitusjohtajana. Häntä kiinnostaa loputtomiin ongelmien ratkaisu, mikä näkyy koko yrityksen palveluvalikoimassa ja vahvassa ohjelmistopuolen osaamisessa.