Kumppaneita maassa ja ilmassa

| 30.11.2015

Finnairin strategisena tavoitteena on tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus ja saavuttaa toiminnoissaan maailmanluokan laatu.

Jo pelkkä vilkaisu Helsinki-Vantaan käytäville tai ikkunoista ulos riittää luomaan aavistuksen lentoyhtiön toiminnan mittakaavasta. Moni moderni kone kantaa ylpeänä Finnairin leimaa. Vuonna 2014 Finnair lennätti 9,6 miljoonaa asiakasta ja kuljetti rahtia lähes 150 000 tonnia.

Tarvitaan melkoinen verkosto ihmisiä, osaamista, viranomaisia ja yrityksiä pitämään koneet lennossa ja matkustajat tyytyväisinä. Finnairilla on lukuisia kumppanuuksia, joissa sekä lentoyhtiö että kumppanit osoittavat parasta osaamistaan joka päivä.

Kun roolina on olla kansainvälisesti menestyksellinen ja luotettava lentoyhtiö, on kumppanuuksien hallinta täysipäiväistä työtä useille Finnairilaisille. Development manager, Procurement Kati Leppänen on yksi heistä.

– Työni on kilpailuttamista sekä toiminnallisen suhteen luomista ja sen ylläpitämistä tärkeimpien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Luomme yhteisen tavan toimia, laadimme pelisäännöt ja teemme kirjalliset sopimukset.

Hämeen Kirjapainossa eletään parhaillaan onboarding-vaihetta eli yhteistyön alkutaivalta, jossa painotuotteiden toimittajan järjestelmiä nivoutetaan yhteen Finnairin järjestelmiin.

– Meillä on monen tasoisia kumppanuuksia hyvin monella eri alalla. Etsimme yleensä kansainvälisen tason kumppaneita, joilla on riittävät resurssit ja yhteneväisiä tavoitteita Finnairin kanssa.

Leppänen näkee jokaisessa kumppanuudessa mahdollisuuden.

– Hyvä toimittajasuhde sisältää aina kehittymispotentiaalia puolin ja toisin. Kun kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia, muodostuu toimintaan yhteinen suunta.

 

Yhteinen luovuus

Joustava kumppani pystyy Leppäsen mukaan huomioimaan toisen tarpeen ja mukauttamaan omaa toimintaansa kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

– Joustavuudesta syntyy yleensä ehdotuksia toimintamalleista, jotka hyödyttävät molempia. Joustavuuden kautta tulee uusia ideoita etenkin luovemman alan yhteistyössä.

Lentoyhtiön tärkeimpien kumppanuuksien joukossa on kansallisia ja kansainvälisiä viranomaistahoja ja lentoliikenteen järjestöjä.

– Näissä kumppanuuksissa sementoidaan paras käytäntö standardiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Usein kyse on lainsäädännöstä, matkustajien turvallisuudesta ja matkanteon sujuvuudesta.

Harvinaistahan se on, mutta jos jokin ei suju suunnitellusti, puhutaan Finnairilla epäsäännöllisyystilanteesta.

– Kun tilanne on päällä, joustavuus ja innovatiivisuus punnitaan. Myös toimittajiemme eteen tulee tilanteita, joissa pitää pystyä soveltamaan osaamistaan yksinkertaisesti ja nopeasti, Leppänen sanoo.

– Haemme kaikilta toimittajiltamme innovatiivisuutta. Se on toimittajan kyvykkyyttä kehittyä samaan suuntaan kanssamme. Jos kyseessä on ulkoistus tai hankinta, varmistamme ja edellytämme, että kumppanillamme on maailmanluokan osaaminen.

 

Yhteinen laatu

Finnairilla on selkeät laatuvaatimukset ostamilleen tai tuottamilleen palveluille ja tuotteille. Esimerkiksi Kansainvälinen Ilmakuljetusliitto IATA määrittää minimistandardit tärkeimmille lentoliikenteen operointiin liittyville palveluille.

– Operatiivisen toiminnan laatuorganisaatiomme on varsin arvostetulla tasolla. Finnair on yksi maailman pisimpään operoineista lentoyhtiöistä, ja turvallisuushistoriamme on erinomaisen hyvä, Leppänen kertoo.

Laatu määritetään aina Finnairin asiakkaita kuunnellen. Osa laatukriteeristöstä rakentaa Finnairin brändiä.

– Painotuotteissa meillä korostuvat brändin määrittämät laatukriteerit. Siinä painavat toimittajan oma laadunhallinta ja painotalon sisäiset prosessit, joiden tuloksena laatumielikuva vahvistuu.

Halvin tarjous ei kuitenkaan ole aina kustannustehokkain.

– Arvioimme aina kokonaiskustannuksia. Kumppanimme tulee olla myös prosessiemme kannalta tehokas. Tämä tuo kustannustehokkuutta enemmän kuin yksikköhintaan tuijottaminen.

– Ja jotta prosessit olisivat tehokkaita, edellytetään tietyntasoista järjestelmäintegraatiota. Ei kustannustehokkuuden aina tarvitse tarkoittaa pelkästään sähköistä liiketoimintaa vaan meidän ja toimittajamme prosessien mukauttamista toisiinsa, Leppänen kertoo.

 

Kumppanina Finnair

  • Kumppanuudessa tulee olla yhteiset, mitattavissa olevat tavoitteet.
  • Yhteistyötä ohjaavat kirjalliset laatuspesifikaatiot ja tarkat sopimukset.
  • Ymmärrys vaaditusta laadusta on syvä, yhtenäinen ja mitattava.
  • Finnair toivoo kumppaniltaan joustavuutta ja innovatiivisuutta, mutta myös riittävää resurssia selvitä epäsäännöllisistäkin tilanteista.

Miika Kaukinen

iStock