Panostamme laatuun ja kehittymiseen

| 3.7.2018

Hämeen Kirjapainolle on myönnetty ISO-9001 standardiin pohjautuva Graafisen tuotannon -laatusertifikaatti. Laatusertifioinnin ydinajatus on selkeästi kuvatut prosessit ja niiden jatkuva parantaminen. Tämä näkyy asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvinä palveluina sekä jokapäiväisen toiminnan laadukkuutena.

Laatu on yhteinen asia

Hämeen Kirjapainossa laadukas toiminta merkitsee tuotteiden lisäksi korkealaatuista, luotettavaa, sopimusten mukaista toimintaa, jonka kehittämisessä on jokainen mukana. Laadukasta toimintaa myös mitataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

”Laadun kehittämiseen tulee ottaa mukaan eri osastojen työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme mahdollisimman laajasti – vain siten laadun kehittämisestä tulee yhteinen asia, joka johtaa myös tuloksiin. Se myös vahvistaa yhtenäisten toimintatapojen käyttöönottoa. Meillä on esittää laadukkaasta toiminnastamme todistus, joka kertoo halustamme kehittää omaa toimintaamme”, kertoo Hämeen Kirjapainon toimitusjohtaja Miika Haavisto.