Tee tehokas markkinointikampanja näillä vinkeillä

| 7.3.2018

Pohditko markkinointikampanjan tekemistä? Miten saisit kampanjastasi menestyksekkään ja miten se onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla? Ennen kampanjan suunnittelua kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita, joilla menestyksen eväät taataan.

 

1. Teknologian hyödyntäminen ja automatisointi

Rutiinitehtävien tekeminen ja copy-pastetus ei varmasti ole kenellekään mielekästä puuhaa vaan aika pitäisi pystyä käyttämään tuottavampaan työhön. Nykyaikaisilla markkinoinin automaatiojärjestelmillä voidaan kampanjan aikaiset viestit automatisoida ja ajastaa lähteväksi juuri oikeaan aikaan ja oikeille ihmisille. Koko kampanjaketju on tärkeää miettiä perusteellisesti etukäteen ja tunnistaa automatisointimahdollisuudet. Sähköpostit, tekstiviestit, some-viestit yms. voidaan ajastaa lähteviksi etukäteen suunnitellun aikataulun tai käyttäjän tekemien toimenpiteiden perusteella.

2. Monikanavaisuus

Tiedätkö, mistä kanavista tavoitat omat potentiaaliset asiakkaasi? Sitä voi olla vaikea ellei ihan mahdoton sanoa etukäteen. Onkin tärkeää miettiä kampanjalle potentiaalisimmat kanavat ja ottaa ne mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöön. Vasta kampanjan aikana nähdään, mitkä kanavat tuottavat parhaan tuloksen. Eri sosiaalisen median palvelut, uutiskirjeet, painotuotteet, mainostus eri medioissa, hakukoneet ja kaikki muut mahdolliset käytössä olevat palvelut tuottavat kampanjaasi eri asteista kävijävirtaa. Monikanavaisella kampanjalla löydät parhaat kanavat ja pystyt mitattavuuden avulla jatkossa keskittymään juuri sinulle oikeisiin kanaviin.

3. Personoitu sisältö ja viesti

Pelkkä kohderyhmäajattelu on jo auttamatta vanhanaikaista. Nyt täytyy luoda yksilöityä, personoitua ja henkilökohtaista sisältöä ja siihen ei enää riitä tervehdys ja vastaanottajan etunimen käyttö. Kun kampanjaa lähdetään tekemään, voidaan asiakasrekisteristä kaivaa monenlaista hyödynnettävää tietoa. Usein alkuvaiheessa tieto on vielä melko vähäistä ja parhaaseen personoituun lopputulokseen päästään kehittämällä ja rikastamalla asiakasrekisterin sisältöä aina uusilla kampanjoilla. Kampanjakävijöiden toimintoja on seurattava ja ymmärrettävä, mitä toiminnot tarkoittavat ja miten niitä voisi hyödyntää sekä voimassa olevan kampanjan aikana että seuraavissa kampanjoissa.

4. Kohdistettu viesti

Kampanjan yhtenä tärkeimpänä asiana on tehdä se vain yhden aiheen ympärillä ja unohtaa kaikki muut asiat. Tavoitteet tulee miettiä vain ja ainoastaan yhden asian ympärille ja kohdistaa kaikki efortit siihen, että tavoite toteutuu. Jos kävijöille tarjotaan liikaa mahdollisuuksia, harhautuvat kävijät väärille poluille ja kampanjan menestyminen heikkenee. Tiukasti suunniteltu laskeutumissivu ja tarkennetut viestit eri kanavissa takaavat parhaat mahdollisuudet kampanjan onnistumiseen.

5. Mitattavuus ja seuranta

Mitkä asiat kertovat kampanjasi menestyksestä? Välillä kuulee, että kampanjoissa lähdetään tavoittelemaan suuria klikkausmääriä, jolloin varmasti mennään metsään. Klikkausten määrä ei hyödytä kampanjasi analysointia, sillä pitää myös tietää ovatko klikkausten tekijät olleet aidosti kiinnostuneita viestistäsi. Kampanjassa on tärkeämpää seurata klikkien sijaan pikemminkin konversiopisteiden toimivuutta. Ovatko kampanjaa varten suunnitellut konversiopisteet toimineet halutulla tavalla? Markkinoinnin automaatioalustat ja statistiikkapalvelut tarjoavat myös muuta kiinnostavaa tietoa kampanjan menestyksestä.

6. Oppiminen ja kehittyminen

Kampanja sanana viestii kertaluonteisesta tekemisestä, mutta jokainen kampanja tarjoaa niin valtavasti tietoa, ettei kampanja-analyysiä tulisi kampanjoinnin yhteydessä  sivuuttaa. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät ja statistiikkapalvelut tarjoavat loistavan mahdollisuuden kerätä tietoa seuraavia kampanjoita ja muuta markkinointia varten. Kampanjoinnista pitäisikin tehdä jatkuva oppimisen prosessi, jossa syvennetään asiakasymmärrystä kampanja kerrallaan ja käytetään hyväksi saatua tietoa. Kerätään asiakkaista tietoja ja rikastutetaan omaa asiakastuntemusta.

7. Jos tavoitteita ei saavuteta

Jos tavoitteisiin ei päästä, on hyvä miettiä, mikä meni pieleen tai missä olisi voitu tehdä toisin. Oliko viesti oikea, oliko kanavat valittu oikein, oliko kohderyhmä väärä? Vaikka kampanja joskus tuntuukin epäonnistuneen, niin siitä voidaan aina oppia ja saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevissa kampanjoissa. Tavoitteena onkin parantaa koko ajan tehtyjen markkinointiponnistusten tuottavuutta ja saada aikaan aina vain vaikuttavampia tuloksia.


Miika Haavisto

Miika työskentelee Hämeen Kirjapainolla toimitusjohtajana. Häntä kiinnostaa loputtomiin ongelmien ratkaisu, mikä näkyy koko yrityksen palveluvalikoimassa ja vahvassa ohjelmistopuolen osaamisessa.