Tehokas on parempi kuin kustannustehokas

| 30.11.2015

Tieto- ja innovaatiojohtamisen professori Pirjo Ståhle arvioi pyynnöstämme eri yrityskumppanuuskriteerejä:

Joustavuus

 1. Operatiivisesti joustavuus hitsataan alihankintasopimukseen. Oma tuote ja palvelu on oltava hyvin hyppysissä, jotta tietää, millaista joustavuutta vaatii.
 2. Joustavuus nousee kriittiseksi kilpailutekijäksi, kun tuotetta ja palvelua tuotetaan tai kehitetään yhdessä. Yritysten henkilöstön on kyettävä notkeasti toimimaan kohti yhteistä päämäärää.
 3. Joustavassa yrityskulttuurissa henkilöstölle annetaan paljon vastuuta, jota hierarkiat eivät hidasta. Joustavuus on reagointia, vuorovaikutuksen hallintaa ja toimintaympäristön muutosten oikeaa tulkintaa.

Millainen on joustava kumppani?

 • Yhteistyötä koskevia vastauksia tulisi saada nopeasti muiltakin kuin ylimmältä johdolta.
 • Yrityksen brändi rakentuu kaiken yrityksen toiminnan varaan, ei ainoastaan mainostoimistossa luotuun.
 • Arvioi, kuinka haluttu yritys on työpaikkana ja kuinka haluttu tuote tai palvelu yrityksellä on.

 

Kustannustehokkuus

 1. Operatiivisella tasolla kustannustehokkuudella päästään tavoitteeseen halvimmalla. Keskitytään ydinliiketoimintaan ja ulkoistetaan muu. Tämä tuottaa kilpailukykyä muttei välttämättä kilpailuetua.
 2. Ei voi olla nopea reagoimaan, jos jokaista asiaa pitää kysyä kumppanilta. Moni yritys on tehnyt ulkoistamalla osaamisensa liian kapeaksi.
 3. Tällöin on entistäkin vaikeampaa harkita, vertailla tai ostaa uusia järjestelmiä etenkään monikanavaisessa digitalisoituneessa ympäristössä – tai edes tietää, mikä on oman yrityksen strategiassa järkevintä.

Millainen on kustannustehokas kumppani?

 • Halvin tarjous on hyvä pohja tietyin varauksin. On tehotonta, jos yritys itse häärää kaikilla alueilla kiinteistönhoidosta tuotekehitykseen. Tarkista, tekeekö kumppani enää mitään itse. Tulisi myös laskea hinta sille, mitä uuden kumppanin kouliminen maksaa.
 • Kustannustehokkuus voi nousta kumppanuuden avulla, mutta kilpailuetu syntyy vasta tuotteesta tai palvelusta, jonka asiakkaat haluavat. Halpa hinta ei auta, jos tuotetta ei haluta ostaa.
 • Strategisessa kumppanuudessa kustannustehokkuus ei ole ydinasia. Kun luodaan uusia innovaatioita, hyötykriteeri muuttuu kumppaneiden panoksiksi yhteiseen hyvään.

 

Innovatiivisuus

 1. Operatiivisella tasolla ei innovaatioita edes odoteta. Kumppani tarjoaa, mitä se jo osaa.
 2. Taktisellakaan tasolla kumppanuutta ei voi vielä kutsua kovin innovatiiviseksi. Kilpailuetu tulee siitä, mitä kumppanit jo osaavat ja mitä he tarjoavat yhdessä. Kyseessä on osaamisten integrointi.
 3. Tuotekehityskumppanuuksissa nimenomaan innovatiivisuus ratkaisee. Yhteisen innovaatioympäristön luominen vaatii avoimuutta ja joustavuutta. Mitä innovatiivisempaa yhteistyö on, sitä enemmän siihen sisältyy upotettuja kustannuksia. Vastaavasti palkinto voi olla erittäin suuri.

Mistä tunnistaa innovatiivisen kumppanin?

 • Innovatiivisuus on soveltamiskykyä. Pyydä näyttöä kumppanin kyvystä soveltaa. Sen voi kirjata hankintakriteereihin.
 • Etsi meriitit ja referenssit. Kysy tietoa yrityksen nykyisiltä tai aiemmilta kumppaneilta.
 • Innovatiivisuuden näkee neuvottelutilanteessa. Kumppaniehdokkaan pitää kuunnella, ymmärtää kuulemansa ja soveltaa osaamistaan. Kumppaneilta tarvitaan sama innovatiivisuuden aste. Muuten jompikumpi pettyy, ja kumppanuus ei kestä.

Miika Kaukinen

iStock